Sedan 2012 har Malmö stad ställt hårdare krav på miljö, kvalitet och sociala perspektiv vid upphandlingar av IT. ATEA är leverantören som kunde leva upp till detta genom att bland annat leverera Greenmans miljövänliga tonerkassetter. Malmö stad räknar med att under en fyraårsperiod ha minskat sina kostnader med 20 miljoner kronor tack vare de hårdare kraven.

Redan 2009 infördes ett miljöprogram för Malmö stad med övergripande miljömål som att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad år 2020. En del av detta är arbetet med Grön IT som Ulf Linderoth, ställföreträdande IT-direktör leder. En av de största utmaningarna för Ulf Linderoth var att hitta en leverantör som garanterar att problem åtgärdas om det skulle uppstå några. Han fann den rätta leverantören i ATEA. ATEA är specialister inom IT-infrastruktur och återförsäljare av Greenmans miljövänliga tonerkassetter.
– När inköparen eller beställaren hos oss ska beställa nya tonerkassetter ser den enbart Greenmans produkter i alla de fall Greenman har en artikel som passar den skrivaren. Genom det säkerställer vi att vi köper en produkt som uppfyller de hårda krav vi ställer på miljö, kvalitet och sociala aspekter, säger Ulf Linderoth.

Malmö stad har också börjat återvinna datorer. Om en dator går sönder skickas den till ATEA som antingen lagar den och skickar tillbaka den eller säljer den vidare. Om datorn inte går att laga återvinns materialet. Ovan är bara två exempel på allt Malmö stad gör för en bättre miljö. Men det är tydligt att anställda och invånare märker av arbetet och påverkas.
– Vi är 20 000 medarbetare inom Malmö stad. Vi har familj och vänner. Alla påverkas av det här miljöarbetet även privat. Vi handlar mer ekologiskt, kollar alltid efter miljömärkningar och min son går alltid tillbaka med sin tomma bläckpatron till butiken och köper miljöbläck, säger Ulf Linderoth.

Läs mer om Malmö stads arbete:
Malmö sparar pengar på hållbar IT

På väg mot en klimatsmart stad i balans med miljön

Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020