Med anledning av FN-dagen 24 oktober vill vi passa på och berätta att vi gillar FN-projekt. Varje år kompenserar vi för de utsläpp våra inrikes frakter orsakar. Vi klimatkompenserar via Tricorona som i sin tur utvecklar och investerar i utsläppsreducerade projekt, samtliga certifierade av FN.

Greenman distribuerar mer än 100.000 miljötoner till våra återförsäljare i år. Vi är glada för att allt fler upptäcker miljötonerns alla fördelar. Tyvärr minskar inte koldioxidutsläppen bara för att Posten transporterar miljötoner i stället för originaltoner. Därför kompenserar vi varje år för de utsläpp våra inrikes frakter orsakar. Dubbelt upp. Dels klimatkompensering via Tricorona AB och dels utsläppsrätter via Naturskyddsföreningen.

Tricorona är världsledande på att utveckla och investera i utsläppsreducerande projekt i utvecklingsländer, samtliga certifierade av FN under Kyotoprotokollets Clean Development Mechanism och Gold Standard. Kyotoprotokollets Clean Development Mechanism (CDM) är ett system med riktlinjer för hur ett klimatprojekt ska utvecklas så korrekt som möjligt och generera bevisade utsläppsreduktioner. Gold Standard är ytterligare en kvalitetsmärkning för klimatkompensationsprojekt som miljörörelsen tagit fram för att utmärka de absolut finaste projekten som finns på marknaden.

Tricoronas hemsida

Information om FN