Genom varje miljötoner som tillverkas och används i stället för originaltoner sparas upp till 2 liter olja vid produktion. Koldioxidutsläppen för postens leveranser är dock detsamma. Därför har vi valt att klimatkompensera våra inrikes frakter – dubbelt upp.

Nyligen skickade PostNord en rapport på hur mycket utsläpp våra frakter orsakat under första halvåret i år. Vår ambition är naturligtvis att detta varje år ska minska. Samtidigt väljer vi att klimatkompensera för dessa utsläpp.
Hur går det till undrar ni?
Jo, vi gör det på två sätt. Dels köper vi utsläppsrätter via Naturskyddsföreningen och dels klimatkompenserar vi genom FN-godkänd klimatkompensation från Tricorona.
Klimatkompensering genom utsläppsrätter innebär att vi på frivillig basis köper upp och makulerar utsläppsrätter från EUs handelssystem i syfte att begränsa den europeiska industrins möjligheter att släppa ut växthusgaser. (Industrierna tilldelas ett antal utsläppsrätter där den totala nivån bestäms av EU-kommissionen med tanken att det ska delas ut färre utsläppsrätter än industrin i helhet behöver. Eftersom det tilldelas färre utsläppsrätter än industrin behöver sätter det press på industrierna att minska sina utsläpp.)

Förutom utsläppsrätter klimatkompenserar vi som sagt även genom FN-reglerade CDM-projekt. CDM står för Clean Development Mechanism och genom Tricorona investerar vi i projekt i u-länder och projektens klimatnytta granskas och verifieras av FN. Klimatkompensation med CDM-projekt har förutom klimateffekter även många positiva sociala sidoeffekter som t ex fattigdomsbekämpning, avbrottsfri el och förbättring av närmiljön för människor.
Det senaste projektet vi investerade i heter Yinyi och är en vindkraftspark i norra Kina. Det här projektet sparar ca 98 000 ton CO2e per år. Förutom den uppenbara koldioxidreduktionen har projektet även inneburit:

  • Arbete till den lokala befolkningen
  • Förbättrad infrastruktur i form av nya vägar
  • Upprustat elnät med säkrare tillgång på el
  • Säkrad betesmark för lokala fåruppfödare

Källa: Tricorona Climate Partner AB.