Läs mer om Sveriges 16 Nationella Miljömål här:Miljömål Sveriges