#ModUpp2020 är ett upprop från Sveriges mest erkända märkningar för miljö och social hållbarhet:Lagen om offentlig upphandling, har inte underlättat att ta hänsyn till miljön och sociala aspekter. Men med det nya EU-direktivet om utvecklad lagstiftning för upphandling, öppnar  upp  möjligheten  att ställa krav som direkt hänvisar till miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar. Genom att ställa krav på tredjepartcertifieringar får du som beställare en bredd av hållbarhetskrav, sakkunskap, spårbarhet och en oberoende uppföljning av kraven – det ingår i märkningen.

Läs mer här om :#ModUpp