Vi är glada och stolta över att kunna berätta att Jörgen numera är styrelsemedlem i ETIRA.

European Toner and Inkjet Remanufacturers Association. Läs mer här: