Vi litar på vår produkt. Det vill vi att du också ska göra. Vi litar så pass mycket på den att vi alltid har en 100% ej tidsbegränsad garanti på våra produkter.

Om något ändå skulle gå fel – berätta det för oss om du är återförsäljare eller för din återförsäljare – om du är slutkund. Då kan vi åtgärda felet och se till att våra produkter vidareutvecklas.

Självklart gäller din skrivargaranti även när du använder en miljötoner från Greenman. Läs gärna beslutet från Konkurrensverket gällande det här (dnr 251/2003).

Så fungerar Greenmans garanti

Ta kontakt

Som återförsäljare ska alltid Greenman AB kontaktas vid eventuella problem med produkten. Om du är slutkund vänder du dig till din återförsäljare.

Kostnadsfritt

En produkt som inte fungerar som avsetts byts ut kostnadsfritt.

Service av skrivare

I de fall en produkt skadar er laserskrivare, vid normal hantering och i enlighet med instruktionsbok, ombesörjer Greenman AB eventuell service av skrivaren och ersätter vid behov med en ny Greenman-produkt.