SAMS Reports

Vårt rapportsystem är ett av de kraftfullaste på marknaden.

Vi erbjuder ett antal standardrapporter över faktisk förbrukning avseende respektive slutkund, vilka kan schemaläggas eller genereras fram  när så önskas.

Det finns även möjlighet för att göra kundunika rapporter. Genom den  statistik och rapporter ni kan ta fram med SAMS så får ni ett mycket bra material som grund för optimering av utskriftsparken, segmentering och planering utifrån nyttjandegrad.

Före och med SAMS

Av Glenn Petersson Koneo

Innan SAMS:

Kund ringer till oss och vill beställa toner. Kunden vet inte alltid vilken toner det är  eller vilken maskin dom har. Naturligtvis har vi den informationen i vårt system men det tar lite tid att får fram den. Därefter skall tonern antingen tas ur vårt lager och levereras till kunden, eller beställas och skickas direkt från någon av våra leverantörer. Detta tar tid.

Med SAMS:

Så här upplever vi att det fungerar med SAMS efter att ni och vi satt upp parametrarna rätt i Greenman SAMS.

Jag får ett order erkännande via mail från Greenman att det ha skickats toner till min kund. Någon dag senare får jag en faktura via mail från Greenman gällande den aktuella leveransen. Vårt affärssystem är upplagd så att det tar 30-35 sekunder att fakturera kunden. Kan det vara enklare? Fungerar lika bra när kunden inte skall faktureras t.ex. när kunden har ett serviceavtal inkl.toner.

Detta förutsätter att man har förtroendet för att Greenman alltid har rätt priser på sina produkter.

Vi upplever att vi kan lita på Greenman när det gäller detta.