26 juni, 2018

Grennman-pyramid2

Vad är bäst ur hållbarighetssynpunkt graf