Kvalitet & Miljö2018-09-18T16:15:32+00:00

Vi söker alltid
grönare alternativ

Vi på Greenman har bestämt oss för länge sedan. Vår röda tråd är grön. När det är möjligt, ska vi alltid välja det grönaste alternativet. Förutsatt att det också håller den kvalitet vi eftersträvar. Miljön belastas allt hårdare men vi tror på att alla kan göra något för vår jord. Och vi vill underlätta för dig att också göra det.

Genom att exempelvis välja vår Greenman Eco Original, i stället för originaltoner till din laserskrivare sparar du upp till två liter olja på en enda kas­sett. Greenman Eco Original är en återanvänd originaltoner, där trasiga delar byts ut och kassetten rengörs för att sedan fyllas med nytillverkat tonerpulver. Greenman har mer än 360 Svanengodkända toner i sitt sortiment. Vi har också miljövänliga bläckpatroner.

Vad betyder Svanenmärkningen?

Mer än 60 % av alla Greenman Eco Original vi säljer är Svanenmärkta tonerkassetter. Svanenmärkningen är både en miljösymbol och en kvalitetssymbol.

För Svanenmärkningen krävs bland annat:

  • Andelen reklamationer får inte överstiga en procent i årsgenomsnitt.
  • Höga krav på utskriftskvalitet och utskriftskapacitet.
  • Kassetten ska fungera minst lika bra som en originalkassett.
  • Minimalt innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen.
  • Allt avfall i fabriken källsorteras.

Minst 75 % av kassettens vikt består av återanvänt material (exklusive tonerpulvret).

Vi tänker hållbart