Vi söker alltid
grönare alternativ

Vi på Greenman har bestämt oss för länge sedan. Vår röda tråd är grön. När det är möjligt, ska vi alltid välja det grönaste alternativet. Förutsatt att det också håller den kvalitet vi eftersträvar. Miljön belastas allt hårdare men vi tror på att alla kan göra något för vår jord. Och vi vill underlätta för dig att också göra det.

Genom att exempelvis välja vår Greenman Eco Original, i stället för originaltoner till din laserskrivare sparar du upp till två liter olja på en enda kas­sett. Greenman Eco Original är en återanvänd originaltoner, där slitna delar byts ut och kassetten rengörs för att sedan fyllas med nytillverkat tonerpulver. Greenman har ca 400 Svanengodkända toner i sitt sortiment. Vi har också miljövänliga bläckpatroner.

Vad betyder Svanenmärkningen?

ca. 50 % av alla Greenman Eco Original vi säljer är Svanenmärkta tonerkassetter.

Svanenmärkningen* innehåller inte bara miljökrav utan också kvalitetskrav eftersom miljö och kvalitet oftast går hand i hand. Krav ställs bland annat på utskriftskvalité och utskriftskapacitet. Det betyder att en Svanenlicens också kan ses som en kvalitetsstämpel.

För Svanenmärkningen krävs bl.a

  • Andelen reklamationer får inte överstiga en procent i årsgenomsnitt
  • Minimalt innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen.
  • Allt avfall i fabriken källsorteras.
  • Minst 75 % av kassettens vikt består av återanvänt material (exklusive tonerpulvret).

*De nuvarande Svanen kriterierna gäller till 2026-06-30

Svanenmärkt

Vi tänker hållbart