Miljövänlig tonerkassett med hög kvalitet.

Vi har valt att ge våra återanvända tonerkassetter ett eget produktnamn, Greenman Eco Original. Vi har gått ifrån begreppet ”miljötoner” eftersom det saknas en definition på vad som krävs för att få kalla sin produkt just ”miljötoner”.

Greenman Eco Original är återanvända originaltonerkassetter. De har mycket hög kvalitet i enlighet med Svanens högt ställda krav som gäller både miljö och kvalitet, de har fullständiga garantier och ca.50 % av alla Greenman Eco Original som vi säljer är Svanenmärkta. Därför vill vi inte att de ska förväxlas med andra produkter som har undermålig kvalitet eller tillverkats utan miljöhänsyn. De ska heller inte förväxlas med nytillverkade s k clones som inkräktar på andras patent eller nytillverkade tonerkassetter som saknar insamlingssystem av tomma kassetter.  Sök Greenman Eco Original till din skrivare!

Det här är några av de viktigaste kriterierna för Greenman Eco Original:

  • Kassetten ska vara en återanvänd originaltonerkassett.
  • Det är en kvalitetsprodukt.
  • Produkten ska vara helt laglig, den får inte bryta mot något patent.
  • Ca.50 % av alla Greenman Eco Original vi säljer är Svanenmärkta och vi jobbar för att ännu fler ska bli det.
  • Tillverkarna av produkten ska vara certifierade för ISO 9001 och ISO 14001.
  • Fullständiga garantier är kopplade till produkten.
  • Ett retursystem för produkten tillhandahålls gratis.
  • Tillverkare av produkten ska leva upp till Etiras Code of Conduct.
  • De utsläpp som orsakas av frakten av en Greenman Eco Original i Sverige, klimatkompenseras dubbelt.

Greenman Eco Original passar de allra flesta laserskrivare och MFP (Multi Function Printers). När du köper en Greenman Eco Original gör du inte bara en insats för miljön. Du sänker också dina utskriftskostnader. Visste du att vi faktiskt sparar upp till två liter olja per kassett i tillverkningen, jämfört med en originaltoner?

Greenman Eco Original genomgår en noggrann process, där slitna delar byts ut och kassetten rengörs för att sedan fyllas på med nytillverkat tonerpulver. Och kassetterna kan återanvändas.

Alla våra produkter testas i kvalitetskontroller enligt gällande ISO-standarder för kvalitet, färgåtergivning och sidkapacitet. Vår genomsnittliga felprocent på årsbasis är mindre än en procent och samtliga våra produkter har 100 % livstidsgaranti. Skulle du ändå hitta något fel på en Greenman Eco Original, hjälper vi dig. Om du är återförsäljare är det bara att skicka tillbaka den så får du en ny. Har du handlat via återförsäljare, vänd dig dit så löser de problemet.

Svanenmärkt

Vad betyder Svanenmärkningen?

Ca 50 % av alla Greenman Eco Original vi säljer är Svanenmärkta tonerkassetter. Svanenmärkningen är både en miljösymbol och en kvalitetssymbol. Läs mer om kriterierna!

Vår garanti

Självklart gäller din skrivargaranti även när du använder Greenman eco originaltoner.

Greenmans miljötoner har 100% garanti. Om en produkt inte fungerar byts den ut kostnadsfritt.

Läs mer om vår garanti här.