25 juli, 2018

Plasttillverkning – en oljig historia.

Visste du att plastindustrin använder ca 8% av den totala oljeproduktionen i världen. Det är lika mycket som hela flygindustrin förbrukar. Det oroande är att produktionen verkar öka fram till 2050. Eftersom olja inte är en förnybar resurs och plast dessutom bidrar så stort till det globala skärpberget, skräphavet och den globala miljöförstöringen är det ett mycket allvarligt hot. Snart är det risk att det finns mer plast i världshaven än fisk. Men det finns framgångsrika sätt att minska oljeproduktionen genom återanvändning av plast. Att återanvända tonerkassetter  är ett.

Omkring 25,8 miljoner ton plastavfall genereras i Europa varje år. Mindre än 30 procent av sådant avfall samlas in för återvinning. Endast 6 procent återanvänd plast efterfrågas. Plast står för 80% av det marina avfallet. 5-13 miljoner ton plastavfall hamnar i haven. Varje år!

Plast förpestar haven

EU’s återvinningsmål generellt när det gäller avfall, förpackningsavfall, deponi, el- och elektroniskt avfall är 55 procent fram till 2025, 60 procent till 2030 att 65 procent till 2035. Målet för att minska avfallet till deponi är satt till 10 procent till år 2035. Kommissionen utvecklar för närvarande också en europeisk strategi för plast.

Smart besparing av olja, plast och Co2.
Om vi skulle återanvända tonerkassetter på global nivå kunde vi spara 11 miljoner gallon olja på ca 7 månader. Det är nästan 42 miljoner liter olja! Vi skulle också radikalt minska utsläppen av Co2.

Det är där Greenman kommer in. Vi vill dra vårt strå till stacken. För varje återanvänd tonerkassett som Greenman framställer, sparar vi upp till två liter olja. Under 2018 kommer vi att sälja ca 100 000 miljövänliga tonerkassetter, vilket ger en total besparing på upp till 200 000 liter olja.

Låt det inte bli en droppe i havet!
Fråga efter Greenman Eco Original nästa gång du byter tonerkassett.