19 februari, 2018
Greenman Eco Original - miljövänlig toner med originalkvalitet.

Vi lanserar Greenman Eco Original – nytt hållbart tonermärke

Nu ger vi våra återanvända tonerkassetter ett eget produktnamn, Greenman Eco Original. Ett hållbart sortiment med 100% livstidsgaranti där mer än 60% av kassetterna är Svanenmärkta.

Varför nytt produktnamn?

Vi på Greenman har valt att ge våra återanvända originaltonerkassetter ett eget produktnamn, Greenman Eco Original. Vi har gått ifrån begreppet ”miljötoner” eftersom det saknas en definition på vad som krävs för att få kalla sin produkt ”miljötoner”. Våra tonerkassetter är återanvända originaltonerkassetter, har fullständiga garantier och mer är 60 % av dem är Svanenmärkta. Därför vill vi inte att de ska förväxlas med andra produkter som har undermålig kvalitet eller tillverkats utan miljöhänsyn. De ska heller inte förväxlas med nytillverkade s k clones som inkräktar på andras patent eller nytillverkade tonerkassetter som saknar insamlingssystem av tomma kassetter.

Läs mer om vad Greenman Eco Original står för!