Återanvända bättre än att återvinna!

Därför utnyttjar vi plasten som redan finns. Visste du att nästan all plast som någonsin har tillverkats fortfarande existerar i någon form, bortsett från den lilla mängd som bränts. Det beror på att plast har så lång nedbrytningstid i naturen. Det tar 50 år för en plastmugg av styrofoam att brytas ned medan det tar [...]